Vad vet vi om de största kriserna?

Idag vet vi mer än någonsin om världen. Åtminstone är det vad vi vill tro. Vi har tidningar, tv- och radioprogram samt inte minst olika sajter på nätet som bevakar allt mellan himmel och jord. Men många av de mest blodiga konflikterna i omvärlden är helt okända för västeuropéerna. Vad beror det på?

I januari 2013 publicerades en text av frilansskribenten Håkan Lindgren på Svenska Dagbladets Under Strecket-sida. Där refereras till boken Stealth Conflicts av Virgil Hawkins, docent vid Osaka School of international public policy i Japan. Stealth är ett ord som ofta har med smygande och osynlighet att göra. Det handlar dock inte, i detta fall, nödvändigtvis om gerillakrigföring. Istället rör det sig om krig som är osynliga i medierna. Lindgren citerar Hawkins:

[D]en dödligaste konflikt som världen har upplevt på mer än femtio år, en konflikt som involverar trupper från nio länder, som spänner över ett slagfält lika stort som Västeuropa och som har resulterat i mer än fem miljoner döda har omvärlden knappt tagit någon notis om.

 

De “okända” krigen

Detta krig är konflikten i Demokratiska republiken Kongo, eller Kongo-Kinshasa som landet också kallas. Detta krig är ett av de två blodigaste sedan andra världskriget. Det andra kriget är inte Vietnamkriget, alla filmer om detta krig till trots, utan Koreakriget, som i teorin fortfarande pågår eftersom något fredsavtal aldrig slutits mellan Nord- och Sydkorea.

Det är viktigt att komma ihåg att de flesta som dödas i en konflikt inte gör det till följd av soldaternas kulor och granater. De vanligaste dödsorsakerna är sjukdomar och svält, och så har det troligen alltid varit. Därför är det viktigt att uppmärksamma de konflikter och kriser som inte får något utrymme i media, och att lyfta fram de biståndsorganisationer som arbetar i dessa konflikthärdar. Kanske kommer morgondagens flyktingar att komma från ett område som står i brand just nu, utan att någon som läser de stora tidningarna är medveten om det.