Internationella toalettdagen – ingen skitsak

Det låter som ett dåligt skämt, men internationella toalettdagen förtjänar att tas på största allvar. Enligt World Toilet Organisation saknar två och en halv miljard människor på jorden tillgång till rena och säkra toaletter, och detta får stora konsekvenser för deras hälsa.

Därför är 19 november varje år den internationella toalettdagen. Med den vill FN och World Toilet Organisation lyfta fram frågor som rör hygien och sanitet. Frågan om rena och säkra toalett är nämligen kopplad till många andra frågor. Säkerhet ska här förstås i vid bemärkelse.

Toaletter och kvinnor

Organisationen bakom internationella toalettdagen ger flera exempel på sin sajt. En sådan är att bra skoltoaletter ökar flickors närvaro i skolan. I Nepal har vissa skolor börjat dela ut bindor på skoltoaletterna, vilket gör att tonårsflickor kommer till skolan även de dagar de menstruerar. Tidigare var det inte ovanligt med fem dagars frånvaro i månaden.

En liknande situation har observerats i textilfabriker i Bangladesh. De kvinnliga arbetarna använde restbitar från klädtillverkningen som mensskydd. Detta orsakade infektioner och en sjukfrånvaro på i snitt sex dagar i månaden hos 73 % av den kvinnliga arbetskraften.

En annan faktor är skydd från sexuella övergrepp och sexuellt våld. I många slumområden runt om i världen finns inga toaletter alls, och att som kvinna sätta sig och kissa på gatan, eller i en hink i hemmet, är otänkbart. Många uträttar därför sina behov utanför bebyggt område, i skydd av mörkret, men då är risken å andra sidan stor att bli antastad av okända män. Frågan om toaletter är alltså till stor del en jämställdhetsfråga, som berör en tredjedel av världens kvinnor: 1 ¼ miljard individer totalt.

Toalettfrågan berör även människors hälsa mer direkt. Varje dag dör 2000 barn i världen av diarréer som orsakats av brist på säkra toaletter och rent vatten. När man i Kenya inledde en kampanj för att förbättra säkerhet och hygien på skoltoaletterna minskade insjuknandet i diarréer bland skolbarn med 50 %.