Klimatflyktingar – en tickande bomb?

Enligt många beräkningar kommer klimatförändringar att driva bort människor från de områden där de bor idag inom den närmaste framtiden. En ny typ av flyktingar kan komma att uppstå.

Rapporterna om olika typer av extremväder duggar tätt: orkanen Katrina, stormen Sandy, cyklonen Nargis, skogsbränder i Norge och torka i Kalifornien. På sikt riskerar extrema väderförhållanden, svår torka och översvämningar att tvinga människor bort från deras hem, helt enkelt för att de inte kommer att överleva annars.

Allra störst risk löper låglänta öar som Tuvalu och Kiribati, samt länder där en stor del av landmassan ligger under havsnivån, exempelvis Nederländerna och Bangladesh. Om höjningen av medeltemperaturen inte hejdas så är det ställt utom allt tvivel att människor kommer att fly från dessa områden. Allra värst ser läget ut för Maldiverna, där snitthöjden över havet bara är en och en halv meter. Landet har 300 000 invånare, av vilka en tredjedel bor i huvudstaden Male – världens mest tätbefolkade stad.

Indirekta klimatförändringar

Maldiverna är ett välbesökt turistland, och landets tidigare president Mohamed Nasheed, som tillträdde 2008, beslöt därför att använda en del av inkomsterna från turismen till att köpa land, på den indiska subkontinenten eller i Australien. Nasheed tillkännagav även att Maldiverna skulle bli koldioxidneutralt till år 2019.

Klimatförändringarna kommer enligt många inte bara att skapa flyktingströmmar direkt, utan även indirekt. Fler konflikter kommer att uppstå, inte minst kopplade till behov av vatten. Som alltid när väpnade konflikter uppstår kommer människor att tvingas på flykt.

Det råder dock delade meningar om hur stora strömmarna av klimatflyktingar kommer att bli. Vid ett universitet i Kalifornien gjordes en studie där man tittade på historiska data och fann ett starkt samband mellan vädervariationer som torka eller extrem nederbörd och våldsbrott som mord, misshandel och våldtäkter. En ökning av medeltemperaturen med två grader skulle enligt denna studie ge en ökning av brottsligheten med 15 %.

Det finns dock många som är kritiska mot denna rapport, och hävdar att studien inte pekar ut en enda konflikt som inte skulle ha uppstått vid med ”normalt” väder.